Sưa meiji sô 9 820G (1 - 3 tuổi)

Giá khuyến mại 460,000₫

Sữa meiji số 0 800G (0 - 1 tuổi)

Giá khuyến mại 560,000₫