Nấm Linh Chi

Trà nấm linh chi Hàn Quốc Korea Lingshi Mushroom Tea

Giá khuyến mại 300,000₫

Giá bán 450,000₫

Nấm linh chi vàng thái lát Hàn Quốc 1kg

Giá khuyến mại 900,000₫

Giá bán 1,120,000₫

Hộp quà biếu Nấm Linh Chi cao cấp thượng hạng

Giá khuyến mại 1,600,000₫

Giá bán 1,750,000₫

Nấm Linh Chi Hàn Quốc tự nhiên túi vàng nâu

Giá khuyến mại 1,650,000₫

Giá bán 2,000,000₫

Nấm linh chi Hàn Quốc túi xanh

Giá khuyến mại 1,550,000₫

Giá bán 1,750,000₫

Nấm Linh Chi Hàn Quốc túi đỏ

Giá khuyến mại 1,300,000₫

Giá bán 1,660,000₫

Nấm Linh Chi núi Hàn Quốc túi nâu

Giá khuyến mại 1,200,000₫

Giá bán 1,450,000₫

Hộp quà biếu Nấm Linh Chi 3 màu cờ Hàn Quốc

Giá khuyến mại 1,500,000₫

Giá bán 2,100,000₫