Nấm Linh Chi

Nấm linh chi vàng thái lát Hàn Quốc 1kg

Giá khuyến mại 900,000₫

Giá bán 1,120,000₫

Nấm sừng hươu Hàn Quốc 1kg

Giá khuyến mại 2,390,000₫

Giá bán 2,500,000₫

Hộp quà biếu Nấm Linh Chi cao cấp thượng hạng

Giá khuyến mại 1,350,000₫

Giá bán 1,600,000₫

Nấm Linh Chi Hàn Quốc tự nhiên túi vàng nâu

Giá khuyến mại 1,520,000₫

Giá bán 1,850,000₫

Nấm linh chi Hàn Quốc túi xanh

Giá khuyến mại 950,000₫

Giá bán 1,050,000₫

Nấm Linh Chi núi Hàn Quốc túi nâu

Giá khuyến mại 1,200,000₫

Giá bán 1,450,000₫

Nấm Linh Chi phượng hoàng Vàng

Giá khuyến mại 900,000₫

Giá bán 1,600,000₫

Hộp quà biếu Nấm Linh Chi 3 màu cờ Hàn Quốc

Giá khuyến mại 1,500,000₫

Giá bán 2,100,000₫