Nấm Linh Chi túi xanh lam cờ Hàn Quốc

Giá khuyến mại 1,450,000₫

Nấm Linh Chi đỏ Hàn Quốc túi vàng

Giá khuyến mại 1,250,000₫

Nấm Linh Chi núi Hàn Quốc túi nâu

Giá khuyến mại 1,200,000₫

Nấm Linh Chi phượng hoàng Vàng

Giá khuyến mại 1,600,000₫

Viên nang Nấm Linh Chi

Giá khuyến mại 1,515,000₫