NHẬP MÃ: DPLT100k

Giảm 100K cho đơn từ 5000k
Điều kiện

- Giá trị đơn hàng tối thiểu 5000k

- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

NHẬP MÃ: DPLT50k

Giảm 50k cho đơn từ 3000k
Điều kiện

- Đơn hàng từ 3000k.

- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: DPLT30k

Giảm 30k cho đơn từ 2200k
Điều kiện

- Đơn hàng giá trị tối thiểu 2200K.

- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: DPLT20k

Giảm 20k cho đơn từ 1500k
Điều kiện

- Đơn hàng từ 1500k

- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

Gọi ngay cho chúng tôi Gọi ngay cho chúng tôi Nhắn zalo cho chúng tôi Nhắn zalo cho chúng tôi